Om denna sida

Slussen är och kommer fortsatt vara en viktig knutpunkt för alla trafikslag. Nu byggs Slussen om för att bli en tryggare och attraktiv plats att vistas på. Samtidigt säkras dricksvattnet för 2 miljoner människor.

Följ med oss på en historisk resa där vi delar med oss av högt och lågt, vi tar er genom vatten och berg, tillbakablickar och äventyr.